Mobilný odber na MS SČK Barca

http://www.redcross.sk/kampane/studentska_kvapka_krvi_

V rámci kampane Študentská kvapka krvi 2014 prebehne mobilný odber krvi aj na Miestnom spolku Slovenského Červeného kríža Barca, Barčianska 31, Košice. Odber krvi sa tu uskutoční 3. novembra 2014 od 8.00 hod. do 11.00 hod.

V rámci kampane Študentská kvapka krvi 2014 prebehne mobilný odber krvi aj na Miestnom spolku Slovenského Červeného kríža Barca, Barčianska 31, Košice. Odber krvi sa uskutoční v pondelok, 3. novembra 2014, od 8.00 hod. do 11.00 hod.

Kontakt: Miestny spolok SČK Barca, Barčianska 31, Košice