Obľúbený kurz opatrovania so zľavou

http://kosice.redcross.sk/kurz_opatrovania

19. februára 2015 o 15.30 hod. bude pre záujemcov opäť otvorený obľúbený kurz opatrovania. Kurz bude prebiehať v priestoroch moderných učební disponujúcich audiovizuálnym vybavením. Všetci účastníci tohto kurzu získavajú navyše zľavu 20 €.

19. februára 2015 o 15.30 hod. bude opäť otvorený obľúbený kurz opatrovania. Kurz bude prebiehať v moderných učebniach s audiovizuálnym vybavením. Priateľská atmosféra, ktorú vytvára príjemný kolektív účastníkov kurzu a ich vyučujúcich, sú štandardom, ktorý doprevádza teoretické vyučovanie i praktickú časť kurzu. Všetci účastníci kurzu opatrovania získavajú navyše zľavu 20 €.