Odborná spôsobilosť (potraviny)

Certifikovaný kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami v rozsahu 15 vyučovacích hodín bude prebiehať 20., 21. a 22. októbra 2014, vždy od 14.00 hod do 18.00 hod.

Certifikovaný kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami v celkovom rozsahu 15 vyučovacích hodín bude prebiehať 20., 21. a 22. októbra 2014, vždy od 14.00 hod do 18.00 hod. Z kapacitných, ako aj organizačných dôvodov je potrebné prihlásiť sa na tento kurz vopred.

Ak nemáte istotu, či s ohľadom na Vaše vzdelanie potrebujete odbornú spôsobilosť pre prácu s potravinami, prosíme, konzultujte to s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, Košice; tel. č.: 055/786 02 06.

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti RÚVZ a vydanie osvedčenia sa spoplatňuje podľa zákona NR SR č. 286/2012 Z.z.