Odborná spôsobilosť pre školské stravovanie

http://kosice.redcross.sk/kurz_odbornej_sposobilosti_-_skolske_stravovanie

Slovenský Červený kríž Košice-mesto pre záujemcov pravidelne zabezpečuje kurzy odbornej spôsobilosti pre školské stravovanie. Najbližší kurz sa bude konať 24. a 25. novembra 2014.

Slovenský Červený kríž Košice-mesto pre záujemcov pravidelne zabezpečuje aj kurzy odbornej spôsobilosti pre školské stravovanie. Najbližší kurz sa bude konať 24. a 25. novembra 2014.

Pre viac informácií o kurze prosím navštívte našu stránku alebo nás kontaktujte.
http://kosice.redcross.sk/kurz_odbornej_sposobilosti_-_skolske_stravovanie