Otvárame kurz opatrovania

http://kosice.redcross.sk/kurz_opatrovania

Akreditované vzdelávanie od organizácie uznávanej na celom svete, platné nie len v EÚ. Kurz opatrovania bude pre záujemcov otvorený 22. apríla 2015 o 15.30 hod. na Komenského 19. Pokiaľ ste evidovaní na ÚPSVaR, máte možnosť požiadať o preplatenie rekvalifikácie.

Akreditované vzdelávanie od organizácie uznávanej na celom svete, platné nielen v krajinách Európskej únie. Kurz opatrovania bude pre záujemcov znovu otvorený v stredu, 22. apríla 2015, o 15.30 hod. na Komenského 19, 2. poschodie.

Pokiaľ ste evidovaní na ÚPSVaR, máte možnosť požiadať o preplatenie rekvalifikácie (RE-PAS). Pre viac informácií o príspevku na rekvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie, prosím, navštívte stránku:
http://www.upsvar.sk/pp/aktuality-a-oznamy/prispevok-na-rekvalifikaciu-54-ods.-1-pism.-d-repas.html?page_id=444903.