Práca s potravinami

http://kosice.redcross.sk/kurz_odbornej_sposobilosti_-_potraviny

Slovenský Červený kríž Košice-mesto ponúka záujemcom prípravu k odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami. Nasledujúci kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami bude prebiehať od 19. do 21. januára 2015.

Slovenský Červený kríž Košice-mesto ponúka prípravu k odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami. Nasledujúci kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami sa uskutoční od 19. do 21. januára 2015 v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Kurz prebehne trikrát popoludní v čase od 14.00 hod. do 18.00 hod.

V prípade záujmu alebo poskytnutia ďalších informácií nás, prosím, kontaktujte.
Tel. č.: 055/622 22 05
Mobil: 0911 622 486