ŠKK a SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2

http://www.redcross.sk/kampane/studentska_kvapka_krvi_

Do mobilného odberu krvi v rámci kampane Študentská kvapka krvi 2014 sa zapoja aj študenti Strednej odbornej školy automobilová, Moldavská cesta 2. Odber krvi bude prebiehať 4. novembra 2014 od 8.00 hod. do 11.00 hod.

Do mobilného odberu krvi v rámci kampane Študentská kvapka krvi 2014 sa zapoja aj študenti Strednej odbornej školy automobilová, Moldavská cesta 2. Odber krvi bude prebiehať 4. novembra 2014 od 8.00 hod. do 11.00 hod.

Kontakt: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice