ŠKK na Gymnáziu aj MS SČK Kavečany

http://www.redcross.sk/kampane/studentska_kvapka_krvi_

13. októbra 2014 odštartuje v Košiciach jubilejný 20. ročník kampane Študentská kvapka krvi mobilným odberom nielen na Gymnáziu, Trebišovská 12, ale aj na Miestnom spolku SČK Kavečany, Široká 12 (8.00 hod. – 11.00 hod.).

13. októbra 2014 odštartuje v Košiciach jubilejný 20. ročník kampane Študentská kvapka krvi mobilným odberom nielen na Gymnáziu, Trebišovská 12, ale aj na Miestnom spolku SČK Kavečany, Široká 12. Mobilné odbery krvi prebehnú v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod.