ŠKK, Študentské internáty Jedlíkova 5

http://www.redcross.sk/kampane/studentska_kvapka_krvi_

Mobilný odber krvi v rámci kampane Študentská kvapka krvi 2014 nevynechá ani Študentské internáty na Jedlíkovej 5. Darovať krv tu bude možné 20. októbra 2014 od 8.00 hod. do 11.00 hod.

Mobilný odber krvi v rámci kampane Študentská kvapka krvi 2014 nevynechá ani Študentské internáty na Jedlíkovej 5. Darovať krv tu bude možné 20. októbra 2014 od 8.00 hod. do 11.00 hod.

Kontakt: Jedlíkova 5, 040 11 Košice