ŠKK, Študentské internáty Jedlíkova 9

http://www.redcross.sk/kampane/studentska_kvapka_krvi_

Mobilný odber krvi v rámci kampane Študentská kvapka krvi neobíde ani Študentské internáty na Jedlíkovej 9. Darovať krv tu bude možné v utorok, 28. októbra 2014, v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod.

Mobilný odber krvi v rámci kampane Študentská kvapka krvi neobíde veru ani Študentské internáty na Jedlíkovej 9. Darovať krv tu budú študenti môcť v utorok, 28. októbra 2014, v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod.

Kontakt: Študentský domov, Jedlíkova 9, 040 01 Košice