SNEM ÚZEMNÉHO SPOLKU SČK KOŠICE – MESTO

Prerokoval a schválil:

Dňa 27. apríla 2017 sa uskutočnil snem Územného spolku SČK Košice – mesto

 

Prerokoval a schválil :

Správu o činnosti Územného spolku SČK Košice – mesto za uplynulé 4 – ročné obdobie

Správu o činnosti Kontrolnej  rady Územného spolku SČK Košice – mesto za uplynulé obdobie.

Koncepčné zámery činnosti ÚzS SČK Košice – mesto na obdobie rokov 2017-2020

 

Zvolil  :

 členov Územnej rady ÚzS SČK Košice – mesto na obdobie 2017 – 2020 v zložení :

        MUDr. Iveta  Marinová, MBA, MPH

        MUDr. Katarína Strmenská, MPH

        MUDr. Daniela Ogurčáková

        PhDr. Angelika  Prevozňáková        

        MUDr. Katarína Sedliaková

 

členov Kontrolnej  rady Územného spolku SČK Košice – mesto na obdobie 2017 – 2020  v zložení :

        p. Miroslav Ogurčák,

        Ing. Janka Rajňáková,

        p. Jozefína Forišová

 

Predsedníčku  ÚzS SČK Košice – mesto : MUDr. Iveta Marinová, MBA, MPH

Podpredsedníčku  ÚzS SČK Košice – mesto: MUDr. Katarína Strmenská, MPH

Predsedu Kontrolnej rady Územného spolku SČK Košice – mesto : p. Miroslav Ogurčák

Delegáta a náhradníka na VI. Snem Slovenského Červeného kríža,  kandidáta a náhradníka  na voľbu do  NR SČK  :  delegát a kandidát do NR SČK MUDr. Iveta Marinová, MBA, MPH                                                     

a náhradník  MUDr. Katarína Strmenská, MPH.