Som odborne spôsobilá/ý pre školské stravovanie?

http://kosice.redcross.sk/kurz_odbornej_sposobilosti_-_skolske_stravovanie

Populárny kurz odbornej spôsobilosti pre vykonávanie práce v zariadeniach školského stravovania bude prebiehať 2. a 3. marca 2015. Výučba prebehne 2x popoludní v rozsahu 12 vyučovacích hodín.

Populárny kurz odbornej spôsobilosti pre vykonávanie práce v zariadeniach školského stravovania bude prebiehať 2. a 3. marca 2015. Výučba prebehne 2x popoludní v rozsahu 12 vyučovacích hodín. Náplňou kurzu je príprava k odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pre vykonávanie práce v školskom stravovaní.