Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca

Vyznamenanie MUDr. Ivety Marinovej, MBA, MPH

Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca

Dňa 10. máj 2017 prevzala pani predsedníčka územného spolku  MUDr. Iveta  Marinová, MBA, MPH

vyznamenanie  Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnú službu I. stupňa a bola na prijatí u prezidenta SR.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme!