Termíny kurzov

http://kosice.redcross.sk/kurz_opatrovania

Kurz prvej pomoci: 1 x za mesiac

Kurz opatrovania: od 24.10.2018, od 24.11.2018, od 10.12.2018

Kurz opatrovania detí: od 14.11.2018

Kurz pre prácu s potravinami: 1. – 3.10.2018

Kurz pre prácu v školskom stravovaní: 19. a 20.11.2018

Kurz pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo: 4. a 5.12.2018

Kurz pre úpravovne vôd a vod. zariadení: máj 2019

Kurz pre obsluhu zariadení kúpalísk, bazénov a sáun: máj 2019

 

Bližšie informácie na t. č.0911 622 486, kurzy.ke@redcross.sk

Podrobnosti k jednotlivým kurzom a prihláškam v ľavej časti navigácie.

V prípade záujmu alebo poskytnutia ďalších informácií nás, prosím, kontaktujte.
Tel. č.: 055/622 22 05
Mobil: 0911 622 486