Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie daruje krv

http://www.redcross.sk/kampane/studentska_kvapka_krvi_

Mobilný odber krvi bude 12. novembra 2014 dostupný aj pre všetkých študentov Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach sídliacej na Komenského 73. Darovať krv bude možné v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod.

Mobilný odber krvi bude 12. novembra 2014 dostupný aj pre všetkých študentov Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorú je možné nájsť na Komenského 73. Darovať krv bude možné v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod.

Kontakt:
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, Košice