Valentínska kvapka krvi na KSK

http://www.redcross.sk/kampane/valentinska_kvapka_krvi_2015

9. februára 2015 sa začal jubilejný 20. ročník kampane Valentínska kvapka krvi organizovanej Slovenským Červeným krížom v spolupráci s NTS SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc. V Košiciach kampaň odštartovala 10. februára 2015 mobilným odberom krvi v sídle KSK.

9. februára 2015 sa začal jubilejný 20. ročník kampane Valentínska kvapka krvi, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s NTS SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc. V Košiciach kampaň odštartovala 10. februára 2015 mobilným odberom krvi v sídle Košického samosprávneho kraja na Námestí maratónu mieru 1.