Valentínska kvapka krvi na OA

http://www.redcross.sk/kampane/valentinska_kvapka_krvi_2015

Študenti Obchodnej akadémie, Polárna 1, Košice, sa darovaním krvi zapoja do obľúbenej kampane Valentínska kvapka krvi. Mobilný odber krvi na OA prebehne 4. marca 2015 v dopoludňajších hodinách. Všetkým darcom úprimne ďakujeme.

Študenti Obchodnej akadémie, Polárna 1, Košice, sa darovaním tej najvzácnejšej tekutiny, ktorú ako ľudstvo máme, zapoja do obľúbenej kampane Valentínska kvapka krvi. Mobilný odber krvi na OA prebehne 4. marca 2015 v dopoludňajších hodinách. Všetkým darcom úprimne ďakujeme.

Adresa: Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice