Altánok v Domove sociálnych služieb SČK

Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice mesto zastúpené riaditeľkou Ing. Zuzanou Juskovou, MBA chce vyjadriť veľké POĎAKOVANIE – NÁRODNEJ BANKE SLOVENSKA za to, že darovala časť finančných prostriedkov na výstavbu nového altánku v Domove sociálnych služieb.

Sme radi, že v dnešnej dobe je ešte niekto s takým Veľkým srdom, ktorý berie aj tých najmenších ako súčasť našej spoločnosti, chápe ich ťažkosti, radosti, sny a skryté túžby.

Poďakovanie Národnej banke Slovenska za poskytnutie časti finančných prostriedkov na výstavbu altánku v DSS

Ďalšie články