ART-TERAPEUTICKÉ STRETNUTIE

V rámci art-terapeutického stretnutia  dňa 12.7.2023 sa chceme veľmi pekne poďakovať našej pozvanej arte- terapeutke Kristíne Čopovej, vďaka ktorej sme sa spolu so seniormi preniesli do času a priestoru zameraného iba na nás a naše vnútro. Priestoru, kde sme spoločne mohli vnímať a precítiť naše emócie, zdieľať svoje bolesti, starosti, ale aj radosti. Vďaka umeniu a arte-terapeutickému prístupu sme tak mali možnosť pretaviť naše nádeje a túžby do niečoho fyzického, prostredníctvom kreativity ukrytej hlboko v nás. Taktiež sme sa na stretnutí nie len spoločne zabavili, ale mali aj  možnosť zdieľať naše vnútro spolu s ostatnými. V neposlednom rade sa dnes vďaka spoločnému zážitku a zdieľaniu dokonca zrodili aj nové priateľstvá, ktoré veríme, že pretrvajú. Tešíme na ďalšie stretnutie v termíne 22.8.2023. 

Táto aktivita sa uskutočnila  vďaka podpore Nadácie Henkel Slovensko. 

Ďakujeme.

Ďalšie články