Automatický externý defibrilátor

Na Dominikánskom námestí dnes (21. júna 2019) pribudol AED (automatický externý defibrilátor).

Prístroj sa nachádza na budove jedného z pivovarov na Dominikánskom námestí.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice – mesto, pri tejto príležitosti prezentoval ukážky poskytovania laickej prvej pomoci, obväzovú techniku, ošetrenie zlomenín a prvú pomoc pri úpale. 

Ďakujeme.

21. jún 2019

Ďalšie články