Celomestské súťaže prvej pomoci

Celomestské súťaže prvej pomoci:

 

17. mája svoje praktické znalosti z poskytovania prvej pomoci a vedomosti  o hnutí ČK a ČP a  darcovstve krvi prezentovalo 26 družstiev základných škôl v Košiciach :

Abovská, Belehradská, Bruselská, Fábryho, Drábová, Gemerská, Janigová, Kežmarská,

L. Novomestkého, Park Angelinum , Považská, Požiarnicka, Staničná, ZŠ sv. Košických mučeníkov

M. Lechkého a  2 osemročných gymnázií :

Evanjelické gymnázium, Gymnázium Alejová

 

Umiestnenie

   I. st.                                                  II. st

  1. miesto  ZŠ Fábryho                       1. miesto  ZŠ Kežmarská

  2. miesto  ZŠ Požiarnicka                 2. miesto  L. Novomestského

  3. miesto  ZŠ Belehradská               3. miesto ZŠ Požiarnická

 

https://www.tvkosice.sk/video/5afd94754526ca1aff2d1acc

http://www.kosice.sk/article.php?id=21158

30 . mája – 14 družstiev Stredných škôl a 1 Školského internátu  v Košiciach :

 

Gymnázium Alejová,  Gymnázium Park mládeže, Gymnázium sv. T. Akvinského, Gymnázium Šrobárová, Gymnázium Trebišovská, OA Watsonová, SOŠ Ostrovského,  SOŠ veterinárna,

SPŠ elektrotechnická, SZŠ Kukučínová, SZŠ Moyzesová, Gymnázium Poštová , ŠI Medická 2, v simulovaných situáciách zachraňovali figurantov  v bezvedomí, poskytli pomoc pri náhlej cievnej príhode, kolapse i

a ďalších život ohrozujúcich stavoch. Dôležité boli nielen zručnosti, ale aj tímová práca a vedomosti  o hnutí ČK a ČP a  darcovstve krvi.

 

Umiestnenie

 1. miesto  Evanjelické gymnázium J.A. Komenského

2. miesto  Gymnázium Trebišovská

3. miesto  Gymnázium Poštová

      

Ďakujeme  Základnej škole Považská a Gymnáziu Park mládeže   za poskytnutie priestorov a pomoc pri organizácii súťaže.

Ďalšie články