Dar od spoločnosti Kaufland Slovenská republika

Ďakujeme spoločnosti Kaufland Slovenská republika za darovanie kvetov územnému spolku SČK Košice-mesto. Tento krásny dar sme ďalej sprostredkovali:
  • Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici v Košiciach,
  • Špecializovanému zariadeniu a zariadeniu pre seniorov ARCUS na Skladnej ulici v Košiciach,
  • VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Košice-Barca,
  • verejnosti, ktorá sa prišla otestovať na MOM Ipeľská 1 v Košiciach,
  • našim klientom DSS a stravníkom našej jedálne v Dome Červeného kríža na Komenského 19 v Košiciach.

Ďalšie články