Deň otvorených dverí MČ JUH

Deň otvorených dverí MČ Juh 

Vo štvrtok 29.8. sa na dopravnom ihrisku Alejová ul. konala akcia DOD, kde naši dobrovoľníci prezentovali ukážky prvej pomoci.

Ukážky PP na dopravnom ihrisku Alejová 

Ďalšie články