Dopravno-preventívna akcia BECEP (Košice-Barca)

Dňa 14.7.2021 dve naše dobrovoľníčky na akcii BECEP v Košiciach-Barci v spolupráci s OR PZ.

Ďakujeme za spoluprácu na organizácii BECEP KR PZ v Košiciach a OR PZ v Košiciach, našim mládežníkom a dobrovoľníkom z miestneho spolku SČK pri SZŠ Moyzesova Košice.

Ďalšie články