DSS: aktivity

„VIRVAR“  – deň otvorených dverí tvorivé dielne,  ukážky Snoezelenu

 „Levanduľa“  –  voňavá krása okolo nás, strihanie, robenie kytíc, sušenie levandule

 „Slávnostné ukončenie školského roka“ – rozdávanie vysvedčení, poďakovanie pani učiteľke, rozprávanie o prázdninách

 „My sme malí muzikanti“   – hra na Orffových nástrojoch                                                            

 „ Letná olympiáda“ – dopoludnie plné súťaží na Multifunkčnom ihrisku pri Poliklinike Nad Jazerom

„VIRVAR“  – deň otvorených dverí tvorivé dielne,  ukážky Snoezelenu

Ďalšie články