Financovanie TheraSuit

Pomôžeme vám pri získavaní financií na rehabilitáciu TheraSuit prostredníctvom nadácií a programu pre poistencov Dôvery.

Kontakt:  0903 782 836,  poradna.ke@redcross.sk, dss.ke@redcross.sk

Bc.Mgr.Mazáková,  Mgr.Kissová

 

 

 

 

Pomôžeme vám pri získavaní financií 

Ďalšie články