Firemné dobrovoľníctvo v Dome SČK

Aj touto cestou sa chceme z celého srdca poďakovať zamestnancom PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o., ktorí 21.6.2024 v rámci firemného dobrovoľníctva prišli k nám ochotne pomôcť v rámci dobrovoľníckej činnosti. Aj vďaka nezištnej pomoci týchto dobrovoľníkov sa vyčistil a zveľadil interiér aj exteriér Domu SČK.
 
Tešíme sa na prípadnú budúcu spoluprácu. Želáme Vám veľa zdravia, úspechov, osobnej i pracovnej pohody.

Ďalšie články