Fyzioterapia

Časť rehabilitácie, ktorá sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému človeka.

0