Galakoncert mesta Košice – ĎAKUJEME 2022 (09.09.2022)

Územný spolok SČK Košice-mesto sa chce aj touto formou poďakovať mestu Košice za udelenie ocenenia – plaketa primátora mesta Košice – za angažovanosť a nezištnú pomoc mestu Košice.

Ďalšie články