Celomestská súťaž Družstiev mladých zdravotníkov (DMZ) kat. DMZ I. a kat. DMZ II. (29.05. 2024)

Súťaž v poskytovaní laickej prvej pomoci družstiev mladých zdravotníkov sa konala dňa 29.5.2024 v priestoroch Gymnázia Alejová 1 v Košiciach.