Miestny spolok pri ZŠ Kežmarská

Predseda: Mgr. J. Šefčíková
Učíme prvú pomoc i spolužiakov . Foto z MDD na škole a prezentácie prvej pomoci pre družinárov.