Mikulášska zbierka – poďakovanie TUKE

Po minulom roku si aj tentokrát na nás spomenuli na Technickej univerzite v KE a z Mikulášskej zbierky na rektoráte TUKE 6.12.2010 dostali naši klienti v DSS SČK darčekový šek v hodnote 313,38 EUR, ktoré budú použité na zakúpenie prístroja na oxygenoterapiu.
Touto cestou by sme sa radi poďakovali všetkým, ktorí nám prispeli. ĎAKUJEME.