Naučíme Vás prvú pomoc

Nie všetci vieme poskytnúť prvú pomoc. Denne sa stávajú nehody, stretávame sa s úrazmi na pracovisku, doma …