Prezentácia prvej pomoci na filmovej škole

19. marca 2014 sme v spolupráci s RÚVZ pripravili prezentáciu predlekárskej prvej pomoci pre študentov Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej so sídlom v Košiciach. Za fotografie z tejto akcie ďakujeme jej šikovným a talentovaným študentom.