Prvá pomoc na cestách

Pri dopravných nehodách je potrebné rýchlo poskytnúť prvú pomoc, no dbať pri tom aj na vlastnú bezpečnosť. Policajný zbor SR preto v spolupráci s našimi mládežníkmi pripravil 9.9.2014 v Košiciach pre vodičov akciu zameranú na preverenie ich vedomostí z oblasti poskytovania prvej pomoci a kontrolu autolekárničiek.