Škôlkárska kvapka krvi

7. októbra 2014 sa v MŠ Šafáriková uskutočnil druhý ročník Škôlkárskej kvapky krvi. Mobilného odberu krvi sa zúčastnilo 34 darcov, z toho 16 prvodarcov. Darcovia krvi boli zároveň vynikajúcim príkladom pre najmenších škôlkárov, z ktorých tiež raz vyrastú budúci darcovia. Všetkým zúčastneným úprimne ďakujeme.