Učíme sa zachraňovať

5. novembra 2014 sa v Materskej škole Šafárikova trieda 4 uskutočnila prezentácia prvej pomoci pre najmenších. Pod dohľadom kvalifikovaného trénera prvej pomoci sa deti naučili, ako ošetriť poranenia a poskytnúť prvú pomoc pri bezvedomí a zastavení dýchania. Dozvedeli sa tiež, kedy použiť telefónne čísla 155, 112, 158 a 150.