Zahraničná spolupráca s Bieloruským ČK

V rámci tretej etapy projektu Komunitná starostlivosť pre hendikepované deti sa uskutočnila v Domove sociálnych služieb SČK v Košiciach týždenná stáž pracovníčok Bieloruského ČK. Cieľom tohto projektu je zlepšiť sociálnu a zdravotnú starostlivosť pre hendikepované a chronicky choré deti v Bielorusku.