Grantová výzva

Termín podania žiadosti o grantovú výzvu je predĺžený do 31.10.2020.

Žiadosť a podmienky nájdete na stránke tu: http://kosice.redcross.sk/miestne_spolky

Termín podania grantovej žiadosti

Ďalšie články