HC Košice finančne podporil SČK územný spolok Košice-mesto dražbou dresov

Ďakujeme hokejovému klubu HC Košice za venovanie finančného výťažku v hodnote 2340€ z dražby dresov špeciálnej edície. Tento finančný príspevok podporí rozvoj sociálnych služieb DSS a jedálne v územnom spolku SČK Košice-mesto.

Ďalšie články