Humanitárna pomoc od spoločnosti Syráreň Bell Slovensko a.s.

Ďakujeme spoločnosti Syráreň Bell Slovensko a.s. za darovanie svojich výrobkov územnému spolku SČK Košice-mesto pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny. Za Vašu pomoc a tento dar Vám ďakujeme.

Ďalšie články