Informácie o zadávaní zákaziek

v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.

25.02.2014   Realizácia postupov VO pre medicínske a fyzioterapeutické vybavenie

20.01.2014   Prístupový systém a realizácia štruktúrovanej kabeláže do DSS

27.11.2013   Finančný audit

11.11.2013   Demontáž, montáž a rozšírenie elektronického zabezpečovacieho systému