Inter pares

Najlepšia prax z poskytovania sociálnych služieb pre osoby s postihnutím. 

V dňoch 12. a 13. novembra 2014 sa v Košiciach uskutočnila konferencia v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. V druhý deň konferencie po úvodnom prejave Ing. Ivana Ivaniča, riaditeľa odboru riadenia a implementácie švajčiarskeho finančného mechanizmu, prezentoval projekt a sociálne služby aj Slovenský Červený kríž územný spolok Košice-mesto pod názvom:
„Komplexné kvalitné sociálne služby pre deti a mládež so zdravotným postihnutím“.

  • Prezentácia projektu „Cesta pre postihnuté deti a mladistvých: DSS ako centrum komplexných služieb starostlivosti“ (MVDr. Lucia Cangárová)
     
  • Dosah komplexných ambulantných služieb DSS na klienta a rodinu (Mgr. Martina Repejová)
     
  • Inovatívne metódy a postupy v poskytovaní kvalitných sociálnych služieb (TheraSuit metóda…) (MUDr. Katarína Šalamonová)
     
  • Skúsenosti a špecifiká vzdelávania žiakov s ŤZP (Mgr. Iveta Baková)

Najlepšia prax z poskytovania sociálnych služieb pre osoby s postihnutím. 12. a 13. novembra 2014 sa v Košiciach uskutočnila konferencia v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Projekt a sociálne služby prezentoval i Slovenský Červený kríž územný spolok Košice-mesto.

Ďalšie články