Zľavnené stravovanie

Jedáleň SČK ÚzS Košice – mesto poskytuje obedové menu v pracovných dňoch (polievka + hl. jedlo + jednorazový obal) za zvýhodnenú cenu 3,70 € (cena platná od 1.7.2020) pre poberateľov starobného dôchodku alebo invalidného  dôchodku nad 70 % vo forme stravných lístkovPodmienky poskytovania zľavneného stravovania: a) maximálna výška dôchodku 600 €/mesiac; b) trvalý, alebo prechodný pobyt  v meste Košice.

Pri registrácii je potrebné zdokladovať poberanie dôchodku predložením kópie aktuálneho výmeru dôchodku (invalidný dôchodok nad 70 % alebo starobný dôchodok) a občiansky preukaz.

Možnosti platby:

  • poštovou poukážkou na pošte
  • cez internetbanking (IBAN: SK20 0200 0000 0000 2973 2512; BIC kód: SUBA SK BX; Variabilný symbol (VS): pridelené číslo stravníka; Správa pre adresáta: MENO PRIEZVISKO)

Možnosti stravovania:

  • výdaj obedového menu so sebou v dome SČK, Komenského 19

Výdaj stravných lístkov: 

  • uskutočňuje sa po predložení dokladu o úhrade v utorok a štvrtok: 09:00-11:00 hod. a 11:30-14:00 hod. v poradni SČK (2. poschodie, po oranžovej šípke)
  • platnosť stravného lístka je vyznačená na stravnom lístku

Pre viac informácií kontaktujte Poradňu SČK: 0903 782 836; poradna.ke@redcross.sk