Krajské ocenenie dobrovoľníkov „Srdce na dlani za rok 2019“

Skupina desatich dobrovoľníkov z Územného spolku SČK Košice – mesto získala ocenenie Srdce na dlani 2019.

Tohtoročné krajské oceňovanie Srdce na dlani sa uskutočnilo 28.11.2019 v Spišskej Novej Vsi, ktoré organizovalo Dobrovoľnícke centrum Košického kraja. Veľké poďakovanie za vytrvalú dobrovoľnícku prácu pri výchove a vzdelávaní v oblasti prvej pomoci, HIV / AIDS prevencie, práce so seniormi patrí hlavne našim dobrovoľníkom-mládežníkom:

Diana Katonová, Juraj Mražík, Sabína Bujdosóová, Martina Galdunová, Klára Hricová, Ľubomíra Marczellová, Ivana Moščovičová, Alica Olexová, Kristína Šoltýsová, Veronika Vodičková

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu.

 

Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné.

Skupina desatich dobrovoľníkov z Územného spolku SČK Košice – mesto získala ocenenie Srdce na dlani 2019.

Ďalšie články