Krátkodobý prenájom priestorov

Slovenský Červený kríž, územný spolok  Košice – mesto ponúka možnosť krátkodobého prenájmu priestorov na Komenského 19 v Košiciach za účelom pracovných stretnutí, školení, seminárov, porád a konferencií.

V ponuke máme dve miestnosti:

  • miestnosť č.1 s kapacitou maximálne 20 účastníkov
  • miestnosť č. 2  s kapacitou maximálne 10 účastníkov

Cena prenájmu za každú začatú hodinu:

  • miestnosť č.1  – 10,00 € na hodinu
  • miestnosť č. 2 –   8,00 € na hodinu

10% zľava pri prenájme miestnosti na viac ako 4 hodiny

Štandardné vybavenie každej miestnosti zahŕňa:

  • wifi, notebook, projektor, tabuľa a stoličky, ktoré  sú vybavené odkladacou plochou na písanie
  • v miestnosti č. 1 je k dispozícii interaktívna tabuľa a klimatizácia miestnosti

Doplnkové služby:

Platobné podmienky:

V prípade záujmu je potrebné vyplniť objednávkový formulár (na vyžiadanie). Následne Vám bude zaslaná faktúra, na základe údajov uvedených vo faktúre je potrebné uhradiť finančnú čiastku za objednané priestory a služby v plnej výške do termínu objednania miestnosti. V prípade poškodenia vybavenia uhradí nájomca miestnosti vzniknutú škodu.

Storno poplatky: 5 a menej dní pred uskutočnením akcie – 30  % z celkovej ceny.

Pre viac informácií nás kontaktujte: 0911 622 486; kurzy.ke@redcross.sk

 

učebňa č. 1
učebňa č. 1
učebňa č. 2