Krízový plán počas pandémie ochorenia Covid-19 pre Dom SČK

Poskytovateľ sociálnych služieb SČK ÚzS Košice – mesto má spracovaný „Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID – 19 v poskytovaných sociálnych službách“. Plány nájdete v časti "dokumenty a publikácie" tu: http://kosice.redcross.sk/dokumenty_a_publikacie

s rizikom výskytu ochorenia COVID – 19 v poskytovaných sociálnych službách (pre viac info kliknite sem).

Ďalšie články