Kurz odbornej spôsobilosti – potraviny

Príprava k odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami.

Rozsah: 15 vyučovacích hodín, výučba 3x popoludní od 14:00 hod. do 18:00 hod.

Ak nemáte istotu, či s ohľadom na Vaše vzdelanie potrebujete odbornú spôsobilosť pre prácu s potravinami, prosíme, konzultujte to s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, Košice; tel. č.: 055/7860 165 .

Webová stránka RÚVZ Košice: https://www.ruvzke.sk

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti RÚVZ a vydanie osvedčenia sa spoplatňuje podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z., 286/2012.


Záväzná prihláška na kurz odbornej spôsobilosti:

Prihláška pre jednotlivca
Prihláška pre firmu