Kurz odbornej spôsobilosti – pre prácu s jedmi

Kurz prípravy na získanie odbornej spôsobilosti pre prácu s toxickými látkami a zmesami.

Rozsah: 10 vyučovacích hodín, výučba prebieha v čase od 8.00 – 16.00 hod.