Kurz odbornej spôsobilosti – školské stravovanie

Príprava k odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pre prácu v školskom stravovaní.

Rozsah: 10 vyučovacích hodín, výučba prebieha 2x popoludní  od 13:00 hod. do 17:00 hod.

Ak nemáte istotu, či s ohľadom na Vaše vzdelanie potrebujete odbornú spôsobilosť pre prácu v školskom stravovaní, prosíme, konzultujte to s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, Košice; tel. č.: +421 915 921 133.

Webová stránka RÚVZ Košice: https://www.ruvzke.sk

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti RÚVZ a vydanie osvedčenia sa spoplatňuje podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.


Záväzná prihláška na kurz odbornej spôsobilosti:

Prihláška pre jednotlivca
Prihláška pre firmu